Jornada sobre “Ocupació i col.lectius vulnerables”